OPSYNSMÆND TIL LAMMEFJORDSKANALERNE SØGES

Kære medlem

Lammefjordskanalerne er et meget eftertragtet vand for medefiskere.  Vores forening har indgået aftale med Pumpe- og Digelauget om at administrerer fiskeretten i kanalerne. Det betyder, at OSF er ansvarlig for, at gæsterne har betalt dag-/ugekort, at ordensregler såvel som regler for fangst, genudsætning osv. overholdes.

Disse opgaver hviler i øjeblikket på ret få medlemmer, og derfor efterlyses flere frivillige medlemmer til at hjælpe med at føre opsyn. Det er hensigten, at der etableres hold bestående af to personer, som på aftalte dage eller på eget initiativ foretager stikprøvekontroller langs kanalerne. Har du allerede en klubkammerat, som også vil deltage, er dit hold allerede sat. Jo flere der melder sig jo mindre bliver byrden for den enkelte.

De regler, der skal kontrolleres, findes på hjemmesiden under Fiskevande/Lammefjordskanalen. For at komme godt i gang, får du/I  råd og vejledning samt tips om anbefalede retningslinjer for kontrollørers adfærd over for gæsterne.

Vil du gerne give en hjælpende hånd ved kanalerne, så send en mail til osf@o-s-f.dk eller ring til fmd. Bjarne Andersen, tlf 22 40 54 13. Har du spørgsmål, så brug også denne mailaddr. eller telefon.

Vi håber at høre fra dig.

Knæk & Bræk