Juniorudvalget 2019

Kære alle

Jeg har aftalt med bestyrelsen, at jeg står som kontaktperson i juniorudvalget. Hermed er der en, der kan kontaktes specifikt, hvis der er behov. Jeg vil opfodre til, at du også kigger bestyrelse og udvalg igennem og melder dig, hvis der er en opgave stor som lille, som du har mod på og som bidrager til OSF.

Jeg har taget en opgave med mig ind i udvalget – er du interesseret i at deltage, er du meget velkommen.

Opgaven er for mig ikke at planlægge og afholde juniorture og junioraftener. Ud over at vi som forening BØR have en kontaktperson i juniorudvalget, er det mit sigte hen over året at arbejde på og komme med forslag til, hvordan OSF i fremtiden kan være en attraktiv forening for de yngre generationer  – jeg vil særligt tænke i samarbejder, teknologi og kommunikation.

Inden analysen af vores medlemmers alder, havde jeg den formodning eller hypotese, at vi som medlemmer i OSF bliver ældre og ældre.

Hjulpet af vores kasserer har jeg fået en medlemsliste her fra årets start, som jeg har analyseret på. Jeg har sorteret de medlemmer fra vi ikke kender fødselsdag på, siden har jeg sorteret dem fra som ikke havde betalt kontingent ved udtrækket. Af de 225 medlemmer som stod på listen endte jeg med 162 medlemmer, jeg kunne analysere alder på. De fordelte sig som følger:

  • 7 medlemmer er født før 2001 – og under 18 år
  • 10 medlemmer er født fra 1994 -2001 og imellem 18 og 25 år
  • 11 medlemmer er født før 1979 – 1994 og dermed imellem 25 og 40 år
  • 134 medlemmer er født fra 1928 – 1979 og dermed 40 år+

Hypotesen at vi som medlemmer i OSF gennemsnitsligt bliver ældre og ældre blev bekræftet.

Det er intet galt i, at være et godt OSF medlem, selvom man har passeret 40 år – lad det være sagt med det samme. Men det vækker stof til eftertanke, at det kniber med at tiltrække ikke bare de helt unge men faktisk også næste generation.

Du har læst første afrapportering fra juniorudvalget.

Har du lyst til at deltage – det kan være i den strategiske opgave, jeg har beskrevet med udvikling af samarbejder, teknologi og kommunikation, eller har du bare lyst til mere operationelt at lave et arbejde henvendt til ungdommen – er du meget velkommen i juniorudvalget. Du kan kontakte mig på telefon 25629100.

Dbh.

Torben