Turrapport for kysttur den 17.02.2019

 

Årets første kysttur i OSF’s turkalender blev afholdt søndag den 17. februar. To deltagere ud over turleder havde meldt sig. Den ene meldte desværre fra igen, og tilbage stod Preben Hansen og undertegnede.

Første fiskeplads var Høve, og vi ankom som de første til et jomfrueligt vand, som endnu ikke var forstyrret af andre lystfiskere. Vejret var mildt og vinden perfekt til både fluefiskeri og spin. Det første, der blev kastet ud som loggemad, var dog en hjemmestøbt, ramponeret sølvpil. Mens Preben stod og gjorde fluegrejet klar, skulle jeg lige se om der var liv i vandet, og det blev bekræftet inden for de første fem minutter. Et kast på langs af kysten gav efter få omdrejninger fast fisk. Havørred selvfølgelig og det var en sølvblank, buttet overspringer omkring de 40 cm. Det sås næsten med det samme, for fisken var i hopla. Inden den nåede til netkanten var den ude af vandet mindst fem gange, men så ville den heller ikke længere. Fisken smuttede, men det var en herlig oplevelse, sikkert for begge parter. Jeg fik en godt figth med en hidsig fisk, og havørreden fik sin frihed igen, og nåede lige at se de smukke omgivelser, som Høve Strand jo altid kan byde på.

En god begyndelse på dagen. Der var fisk i bidehumør og tæt på land, så nu skulle der fiskes med fluestangen. De næste tre timer blev der fisket intenst, men ingen fisk ville smage på vores lækre fluer. Preben så på et tidspunkt et hvirvel i overfladen. Mere blev det ikke til, så vi besluttede at køre til Vindekilde Strandvej. Vi valgte Knarbo Klint, som er en af de utallig mange fine fiskepladser, som Sejerøbugten, eller mere præcist Nekseløbugten, byder på.

Vandet var roligt, måske lidt for roligt, men så aldeles indbydende ud. De tunge skyer lå ind over Hvansø, tilsrækkeligt langt væk til at solen kunne titte lidt frem ved Knarbo og Ordrup Næs. Vi havde valgt kun at tage én stang med, og det var spinnestangen.

Alle gode spots rundt om klinten blev affisket grundigt. Da vi havde passeret den store sten, blev vandoverfladen lidt mere kruset, og måske var det medvirkende til, at vi skulle opleve endnu en fisk. Jeg var kommet hen til sandpletterne og foretog et kast langs kysten ud mod Næsset. En ørred på 30 plus tog blinket, og denne gang nåede den ind over netkanten. Flot lille fisk. Modhagerne på trekrogen var trykket ind, så den blev nænsomt befriet og genudsat.

Første fisk bed kl 7.22, omkring højvandstidspunktet (flod), anden fisk bed kl 12.42 omkring vendepunktet for lavvande (ebbe).

Næste kysttur er allerede den 3. marts, forårets første søndag. Mød op og få en god fiskedag sammen med klubkammeraterne.

Knæk&Bræk

Turlederen