Generalforsamling

Fredag d. 22. feb. kl. 19.00 er der generalforsamling med spisning kl. 18.00 – sidste tilmelding til spisning er i morgen tirsdag den 19. februar til Niels-Erik på mail nielseriktorp@gmail.com. Adressen er Klubhuset, Nygade 16, 4550 Asnæs.
Ud over at det traditionelt er en rigtig hyggelig aften med god mad, er generalforsamlingen også vores forenings øverste myndighed. Den giver det god mening at bakke op om.
Der er kommet rigtigt mange fine tilbud til medlemmerne af OSF, jeg har ikke haft lejlighed til at tælle dem op i turprogrammet – men mon ikke der er 40-50 tilbud til medlemmerne og dermed i snit en aktivitet om ugen. Det er da flot i en fiskeklub. Tjek dem her http://ny.o-s-f.dk/?post_type=tribe_events
Fra det eksotiske hjørne informerer Roland om flot tilmelding til det Gule Rev, Jan fortæller om snarlig hav tur med Sandmanden med muligt fiskeri oppe i Kattegat efter gode torsk. Der er Norges tur, Laksetur til Jylland, Kystfiskeri på Bornholm og Makrelfestival. Her ud overover er der en række lokale tilbud lige fra hyggeaftener i klubhuset til Onsdagsklub og Ørreddag, og mon ikke Vandplejefolkene også er på banen med at dele ud af det meget fine arbejde, de gør.
Alle de flotte aktiviteter hviler på den organisation og de retningslinjer, der vedtages på generalforsamlingen. Har du lyst til at sætte dit præg, er du meget velkommen til at stille op til valg her.
Det er mit bedste indtryk, at der i dag også er plads til nye tiltag og ideer i OSF – har du en ide eller en interesse inden for lystfiskeriet brede verden, som du vil prøve af i Odsherreds Sportsfiskerforening – er du meget velkommen til at bringe den på banen. Du vil givet blive inkluderet og inviteret til at deltage på et bestyrelsesmøde og her fra få stillet klubhus, kommunikation og måske midler til rådighed, så du kan udleve din interesse sammen med andre i vores forening.

 

Nedenfor på fotos lidt forskellige udeliv på en solrig februar dag.