Generalforsamlingen 22. feb. – Indkomne forslag mv.

Til generalforsamlingen fredag d. 22. feb. kl. 19.00 i klubhuset, er der ikke indkommet medlemsforslag der skal behandles under punktet “Indkomne forslag”.

Regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019, vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at deltage i fællesspisningen kl. 18.00, forud for generalforsamlingen, så husk at tilmelde dig til Niels-Erik Torp på mailadressen nielseriktorp@gmail.com senest tirsdag d. 19. feb.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen
Fungerende formand