Omrokering i bestyrelsen

Formandsskifte i OSF

Posted on 27/11/2018 by Bjarne Andersen

Jonas Christiansen har ønsket at blive fritaget for formandsposten i Odsherreds Sportsfiskerforening, og overgå til at være menig bestyrelsesmedlem. På ekstraordinær bestyrelsesmøde d. 21. nov. 2018, gav bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen tilsagn om med omgående virkning, at overtage rollen som fungerende formand frem til den ordinære generalforsamling i 2019, hvilket en enig bestyrelse tiltrådte.

Med venlig hilsen
Bjarne Andersen