Gule rev tur. 2019

Hej medlemmer af o-s-f.
Så er Båden Albatros Booket til 26,27,28/07- 2019.
Betingelserne er “næsten”de samme som de foregående år, først til mølle og man er først tilmeldt, når beløbet på 2500 kr. er indbetalt på foreningens konto, via mob.pay. på nr.18067.”Det vil ikke længere være muligt at indbetale til tidligere klub kontoer da de vil blive lukket ned hen ad vejen, da Foreningen skifter Bank. Med hensyn til sidste frist for indbetaling, afventer jeg besked fra skipper, jeg havde givet ham frist dato.d. 26/05-19 dette kunne han ikke acceptere, og jeg afventer pt. en sidste frist dato fra ham, men vi må nok forvente at tidspunktet rykkes frem i kalenderen,det beklager jeg , men kan heller ikke gøre noget ved det.
Hvad transport til Hirtshals, om det er personer eller grej, er det deltageren der selv står for det, man er naturligvis velkommen til at kontakte mig hvis man ønsker at have nogen med i bilen hvis man selv er kørende , og man aftaler selv tider og priser, det vil ligeledes være en fordel at man giver mig besked om , man kan have grej/Fiskekasser med, så når man har indbetalt beløb, giver man mig besked via sms. At beløb er indbetalt og om man kan/vil have nogen/noget med i bilen. Når Beløbet er indbetalt er tilmeldingen bindene og beløbet vil kun tilbagebetales hvis skipper aflyser turen.
Sidste frist, meldes ud når jeg ved mere. Vh. Roland. 22956693