Ørred dag

Ørred dag 2018 den 10 maj

Alle kan deltage blot man betaler 50 kr. på Danske Bank konto : 3566 3566070553 –eller Outdoor center i Asnæs, husk dokumentation. Husk at skrive alle deltagernavne på indbetalingen, ellers deltager de ikke i konkurrencen.

Der må vadefiskes fra kommunens kystgrænser gældende fra midt på Audebo dæmningen i øst til kommunens kystgrænse på Strandvejen ved Havnsø i vest.

Konkurrencen starter fra kl. 00.01 og slutter kl. 15.00 i klubhuset på Nygade 16, 4550 Asnæs. Fisk, som bliver indleveret efter kl. 15.00, deltager ikke i konkurrencen.

Der må indvejes en fisk pr. deltager, og fisken skal være renset ved indvejningen (bugindholdet fjernet – gæller, finner og hale skal blive på) Fisken skal være kroget foran gællerne og være fiskestang-fanget. Ved indvejningen skal fisken overholde mindstemålet.

Der kan indvejes fisk fra kl. 14.00.

Laksefisk (havørred, laks og regnbueørred) går forud for andre arter. Ved ens vægt af to fisk af samme art vil den korteste blive bedst placeret. Ved fangst af andre arter end laksefisk vil den tungeste fisk opnå bedste placering. Ved fladfisk må evt. rognsæk blive siddende.

Der er to præmie grupper, hvor den ene er ørred, samt den anden er hornfisk.

Der vil for OSF medlemmer være muglighed for at vinde den eftertragtede hornfiske pokal.

Alle juniorer (under 16 år), der indvejer fisk, vil få en præmie.

For yderligere information kontakt Jan Olsen tlf. 20 40 55 14

O-S-F er vært med pølser med brød.

Knæk og bræk