Vandløbspleje – kom og vær med på lørdag

Welcome to the World Fish Migration Day 2018

Giv vandløbsfiskene en hjælpende hånd Lørdag den 21. april. Så kan du også være med til at skabe international opmærksomhed på, at fisk skal kunne vandre frit og sikre nye generationer ved deres gydning i vandløb. WFMD er et internationalt arrangement med stor opmærksomhed, og rundt omkring i verden bliver der sat fokus på fiskebestandene netop denne dag, den 21. april. Ialt vil der være mere end 400 projekter på denne dag.

Gydebankerne rundt om i de små vandløb I Odsherred er blevet brugt flittigt dette efterår/vinter. Ørredæggene ligger nu trygt og godt I gydebankerne og er lige ved at blive klækket i denne tid og er yderst sårbare .
Derfor er der valgt at flytte rundt med de gode vandplanter, og ikke forstyrre dem med sedimenttransport ifm. udlægning af gydegrus og sten.
Flytning af vandplanter er godt for ørrederne, det er godt for insekterne, og det er godt for variationen, når det er ”de gode vandplanter”- såsom vandranunkel og vandstjernestjerne.
De kan nemlig holde en masse insekter, de kan holde skjul og så visner de ikke helt væk om vinteren, og giver dermed et ”årligt skjul” for mange af vores små ørreder.

Odsherred Sportsfiskerforening har 2 projekter netop denne dag.

Vi starter ud ved Gærde Å på Lyngen, nærmere bestemt Birkehegnet 2, 4573 Højby kl.10:00. Forventet afslutning kl 12:00.

Næste projekt er ved Annebjerg Sørende, Skaverupvej 16, 4572 Nr. Asmindrup .
Her starter vi kl 13:00 – forventet afslutning vil være ca. kl 15:00.

Udover flytning af vandplanter, vil der også være mulighed for at få en orientering om det arbejde der er udført I vandløbet, samt hvilke planer der ligger for fremtiden i vandløbet.

Medbring praktiske tøj, og gerne waders/gummistøvler samt godt humør.

Håber at vi ses denne dag.

Se evt. her: : www.worldfishmigrationday.com/events

Hilsen

Jan Aggerholm
Vandløbsplejegruppen.