Nyhedsbrev fra Bestyrelsen

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen.

Siden den ekstra ordinære generalforsamling har der været nok at se til, for den nye bestyrelse. Heldigvis er der godt humør og masser af energi.

Vi har i første omgang haft fokus på makrelfestivallen, da vi ad omveje har erfaret, at der har siden september har været kræfter i gang med at etablere en ny forening, udelukkende med makrelfestivallen som omdrejningspunkt.

Ved møder med Visit Odsherred har vi fået bekræftet dette.

Det ikke er lykkes at få de fornødne oplysninger fra de personer, der gennem OFS tidligere stod for Makrelfestivallen, vedr. sponsorer, samarbejdspartnere etc.
I bestyrelsen betragter vi det ikke som et minus, men ser det mere som en chance for at stable en Makrelfestival på benene fri af tidligere personfnidder-fnadder.
Det kræver naturligvis, at der er opbakning fra medlemmerne og at der er nok frivillige, der vil tilbyde hjælp med det praktiske i forbindelse med Festivalen.
Vi vil hen ad vejen opsamle så meget viden samt forslag i en mappe i foreningen så vi ikke igen og igen skal opfinde den dybe tallerken. Den opsamlede viden skal bruges som drejebog for fremtidige Festivaler og gøre det lettere ved en evt. udskiftning af bestyrelse.

Vi har også arbejdet med naturens dag, men mere om det senere.

Vi er ved at samle op på hvilke udvalgsposter, der ikke er besat og om hvorvidt nuværende medlemmer i de enkelte udvalg, der måtte være på valg, ønsker at genopstille.

Vi ved allerede for nuværende, at vi skal bruge en ny formand for klubhusudvalget, så du er velkommen til at byde ind nu, hvis det er noget for dig.

Vi er naturligvis også interesseret i at høre om du vil være med i et af de andre udvalg, så kom ud af busken og send en mail til info@o-s-f.dk hvis du vil være en aktiv del af OSF.

Der er stadig meget at få styr på, men vi vil med et stort smil og en lettere omskrivning af en tidligere brugt frase stille det det berømte spørgsmål:
Spørg ikke hvad OSF kan gøre for mig, men hvad kan jeg kan gøre for OSF.

Det er bestyrelsens helt klare mål at OSF igen skal blive til det hyggelige samlingspunkt, det tidligere var.

  • En rummelig forening med plads til alle og plads til alles meninger. En forening hvor det er ok, at ytre sin mening og hvor det er ok at være uenig, så længe det foregår på en ordentlig og saglig måde.
  • En forening hvor alle på tværs af køn, alder, religion eller noget helt fjerde kan samles om, at dyrke vores fælles passion.

 

Knæk og Bræk

Bestyrelsen for OSF.