Referat af ex ord. generalforsamling

Kære alle

Bemærk venligst, at referatet fra den ex. ordinære generalforsamling ligger på hjemmesiden. Det gemmer sig lidt, hvis man ikke ved det.

Du skal følge stien o-s-f.dk/aktiviteter/generalforsamling/2018/referat af gf 2018.

Husk tilmelding til spisning til kommende ordinær generalforsamling

Dbh.

Torben