Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherreds Sportsfiskerforening  fredag den 23. februar 2018 kl. 19.00.

Afholdelsen finder sted i foreningens klubhus, Nygade 16, 4550 Asnæs .

Forslag der ønskes behandlet på GF, må være formanden i hænde senest den 9. februar 2018.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Regnskab for 2017 og evt. indkomne forslag forventes udsendt senest fem dage før GF.

Mød talstærkt op og vær med til at forme foreningen i den retning du ønsker.

Traditionen tro er der spisning før generalforsamlingen. Deltagelse i fællesspisning, som starter allerede kl 18.00, kræver tilmelding til Niels-Erik Torp på telefon nr. 2787 0052 eller på mail nielseriktorp@gmail.com.

Vel mødt!