Ex. ordinær generalforsamling

Den uheldige reaktion, Bjarke omtaler, ligger såmænd meget godt i tråd med tidligere oplevede reaktioner – til gengæld er det perfekt, at der nu udvises samarbejdsvilje og lægges op til en god overdragelse til ny bestyrelse, og at der er kommet dato på ex. ordinær generalforsamling. Det er den rigtige vej frem- som flere understreger. Respekt for den beslutning og second thought.

Er det muligt til den ex. ordniære generalforsamling på vanlig vis at opstille en liste med alle ledige bestyrelses- og udvalgspladser, samt om den plads, der er fratrådt i utide/er ledig, skal besættes for 1 eller 2 år. Om end der kommer en ordinær generalforsamling, hvor valg også vil være et tema, tror jeg, at det vil det være en stor hjælp for den kommende bestyrelse, hvis poster og organisation hurtigt kommer på plads, og at der skabes overblik.

Hvis bestyrelsen ikke selv har ressourcer til at skabe overblikket, har gamle Niller mange gange tidligere udvist fortrinlig evne til at give generalforsamlingen dette overblik – måske han har mod på opgaven.

God vind til jer 4, som har valgt at finde nye græsgange og dejligt, at resterende kan finde overskud til aktiv deltagelse i OSF.

Glædelig jul til alle.

Dbh.

Torben