Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Grundet bestyrelsens ønske om fratrædelse indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, onsdag 3 jan 2018, kl 19.30 i foreningens klubhus, Nygade 16 4550 Asnæs

Forslag der ønskes behandlet på GF, må være formanden senest 7 dage før dens afholdelse. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 5 dage før afholdelse af GF. 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning, status på igang værende opgaver
  • Uddybelse af den offentliggjorte  udmelding fra bestyrelsen
  • Indkommende foreslag
  • Valg til bestyrelse
  • Valg til tur & arr.udvalg
  • Eventuel – her kan ikke behandles emner der ønskes foretaget afstemning om

Foreningen vil være vært med øl,vand og kaffe.

Undertegnede vil være i klubhuset fra kl 17.00

Med venlig hilsen

Formand

Bjarke Ø. Knudsen

Bakketoppen 4, Grevinge

Bjarkeknudsen73@gmail.com

Mobil 29 29 06 13