Bestyrelsens fratræden i utide

Kære alle,

Det er med stor bestyrtelse at jeg læser, at bestyrelsen fratræder i utide og uden at have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Om den slags siger en juridisk ekspert i foreningsret:

“En bestyrelse er valgt på generalforsamlingen og er foreningens daglige ledelse. Den fungerer,
indtil den træder tilbage, hvilket KUN kan ske i forbindelse med en generalforsamling.
Bestyrelsen vil således ikke “bare” kunne træde tilbage. Den må aktivt tage et initiativ med
henblik på indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Her vil den så kunne træde
tilbage, således at der kan foretages nyvalg på den samme generalforsamling.
I det foregående har jeg forudsat, at bestyrelsen samlet (kollektivt) ønsker at trække sig af
“særlige årsager”.” (Viggo Bækgård, Ret&Råd, Roskilde)

At jeg så samtidig ser på hjemmesiden, at der under bestyrelsesfanen er oplyst, at samtlige pladser i bestyrelsen er ledige, er totalt uprofessionelt og utilstedelig, og i grunden magtmisbrug- sikke et signal det sender til medlemmer og eventuelle personer, der eventuelt har tænkt sig at melde sig ind i denne ellers så dejlige forening. Det er mildest talt ikke i orden.

Jeg skal derfor henstille til den nu uretmæssig afgåede bestyrelse om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, det kan kun gå for langsomt.

Uanset hvilke interne kampe og/eller meningsudvekslinger der har fundet sted, så vil en sådan opførsel fra bestyrelsens side kun kunne resultere i medlemsafgang og/eller værre.

Jeg har været medlem i OSF nu i 3 år, og ja, jeg har ikke været særlig aktiv i selve foreningen og /eller foreningsarbejdet, hvilket skyldes at jeg kun er i Odsherred i nogle af weekenderne om året (sommerhus i Nyrup bugt, bor i Vanløse). Jeg har dog med stor fornøjelse fulgt alle aktiviteter via hjemmesiden, og haft stor beundring for alt det arbejde der er blevet lagt i foreningen fra en masse mennesker. Jeg synes at det er pokkers ærgerligt at foreningen skal trækkes igennem denne her barnagtige og lidet professionel opførsel.

Med venlig hilsen
Michael W. Heiland
Bogholder Allé 32, 4.th
2720 Vanløse