Bestyrelsen tager bladet fra munden

Kære medlemmer

Selvom vi deler Anders Browns fromme ønske om julefred, er det langt fra den virkelighed, Odsherreds Sportsfiskerforening aktuelt befinder sig i. Vi ser sig desværre nødsaget til at orientere om den alvorlige situation, foreningen er kastet ud i.

Resultatet af små 4 års kritik, chikane, intriger, bagtalelse, decideret kupforsøg m.m. er nu blevet til, at vores formand Bjarke har fået nok og trækker stikket fuldstændig i forhold til OSF. De dårlige arbejdsvilkår har været opslidende for bestyrelsesarbejdet, som i al for høj grad har handlet om at håndtere negativ kritik og adfærd fra et par medlemmer. Da det tilsyneladende ingen ende vil tage med disse negative forhold, vælger hele bestyrelsen at træde tilbage, så der kan findes et nyt hold. De nu forhenværende bestyrelsesmedlemmer har i perioden bakket Bjarke op og arbejdet for foreningen efter bedste evne, men lysten til at fortsætte i bestyrelsen er simpelthen væk.

Hovedmanden bag den negative atmosfære er den tidligere formand Torben Petersen, som på alle mulige måder har kritiseret bestyrelsen. Det være sig på bloggen, endeløse mailkorrespondancer, møder osv. Kritikken har ofte været pakket pænt ind i flotte formuleringer, når OSF medlemmerne har været orienteret f.eks. via bloggen. Men dette har bestemt ikke været tilfældet, når det drejer sig om personlige mails sendt til bestyrelsen eller til enkeltpersoner fra samme bestyrelse; så har tonen været en helt anden, hvor ord som uduelighed, inkompetence, ubrugelig, ikke værdi som bestyrelsesmedlem, har været brugt. I øvrigt kan vi med bestemthed afvise, at bestyrelsen har drøftet ekskludering af medlemmer.

Som eksempel kan nævnes i år, hvor det lykkedes Torben at oprette backinggruppen ”Kakkelovnsrøret” som under skalkeskjul ”vi vil klubben det bedste” var et selvbestaltet udvalg – uden om generalforsamlingen – og som agerede på egne vegne. I respekt for de andre medlemmer af Kakkelovnsrøret så kom der faktisk en del rigtige gode forslag og konklutioner ud af denne gruppe; alle emner som bestyrelsen har taget til sig og prøvet at få implementeret. Men undervejes faldt de fleste medlemmer fra, fordi tonen overfor bestyrelsen mere bare præg af personlig kritik af selv samme bestyrelse. Tydeligst kom det til udtryk under det sidste møde med Kakkelovnsrøret, hvor det kun drejede sig om kritik af bestyrelsen i stedet for det positive og fremadrettede, det skulle have handlet om.

Udover nævnte eksempel så har der har været holdt talrige møder for at lytte til Torbens personlige holdninger, men det har aldrig været godt nok for Torben, som fortsætter sin kritik fra sin selvophøjede position.

Men kan spørge sig selv om en bestyrelse er til for foreningen eller for at beskytte foreningen mod destruktive kræfter? Men bestyrelsen har brugt uforholdsmæssig meget tid på konflikthåndtering og servicere og besvare enkeltpersoner, fremfor tid på det det egentlig burde dreje sig om – nemlig konstruktivt OSF-foreningsarbejde.

Den destruktive virksomhed har desværre ikke kun været udført af Torben, Torben har haft sin tro væbner Long Niels. Long Niels har haft talrige samtaler med andre medlemmer af OSF for at samle opbakning til angreb på formanden; sågar et regulært kup har været forsøgt.

Bestyrelsen har fået tilkendegivelser fra en del medlemmer, som ikke ønsker at deltage i ture, hvor Niels også deltager. Det er flere medlemmers opfattelse at under Niels’ joviale overflade gemmer sig en giftighed, der skaber dårlig stemning blandt medlemmer og deltagere. Dette er grundlag for Torbens kommentar ”det er kommet mig for øre at Norges-turen skulle aflyses og lægges i privat regi alene for at forhindre enkeltstående medlemmer i at deltage”. Det er korrekt, men det var et forsøg på at lukke ned for to medlemmers åbenlyse forsøg på at gøre livet surt for alle andre end dem selv; læs: ”hvad er det mindst dårlige for foreningens medlemmer i situationen”.

Vi beklager meget, at det er kommet så langt, og at vi i dette åbne brev har fundet det nødvendigt at hænge personer ud offentligt, men vi har i de sidste små 4 år prøvet holde den grænseoverskridende kritik og undergravende virksomhed internt i bestyrelsen. Måske havde tingene set anderledes ud hvis vi og gode kræfter i foreningen havde taget bladet fra munden tidligere, og fået håndteret problemet ved ”ondets rod”.

Vi undskylder også på forhånd for de lange blogindlæg om Torbens uskyld og vores inkompetence, som I med garanti vil modtage efter dette indlæg.

Om Torben og Niels har opnået det, de ville, er os usagt, men nok er nok! Situationen er som nævnt, at hele bestyrelsen incl. suppleanter træder tilbage med øjeblikkelig virkning.

Bjarke, Carsten, Steffen og Peter trækker sig fra bestyrelsen og andre udvalgsposter, og melder sig ud af OSF. Direkte medlemskab af DSF overvejes.

Kalle, Søren og Tage trækker sig fra bestyrelsen og andre udvalgsposter (Kalles deltagelse i vandplejeudvalget undtaget).

Overgang/overlevering af opgaver, bankkonti, rettigheder m.v. søges gennemført bedst muligt for foreningen. I overgangsfasen vil vi søge at holde foreningen oven vande med en minimalistisk tilgang. Hjemmesiden holdes kørende, og sædvanlige regninger bliver betalt, men der bliver selvfølgelig ikke disponeret midler herudover.

Vi håber, at der er gode kræfter i foreningen, som vil tage handsken op. Foreningen er – bortset fra den interne uro – i en rigtig god position med hensyn til omdømme lokalt, regionalt og i forbundet. Foreningen har en stabil medlemsbase og en sund økonomi. Vi kan ikke sige det tydeligt nok: Bak op om de frivillige, der stiller deres tid og ressourcer til rådighed for foreningen.

 

Knæk og bræk

Den forhenværende bestyrelse