Julehilsen

Til alle i O.S.F.

Må Guds fred og julehygge værer med foreningen

Venlig hilsen

Anders Brown.