Generalforsamling den 23/2 2018

Den 23. februar afholder OSF generalforsamling – fiskeklubbens øverste myndighed.

På sidste års generalforsamling oplevede vi mandefald og store problemer med at få besat poster i udvalg/bestyrelse. På den baggrund stiftede vi arbejdsgruppen “Kakkelovnsrøret”, som nu har afsluttet sit virke, for at støtte op om OSF med ressourcer her i 2017.

Jeg vil i god tid opfordre alle medlemmer til at tænke over, om man kan bidrage til OSF´s aktive virke i udvalg eller bestyrelse eller på anden vis har lyst til at bidrage. Det er så vigtigt for en velfungerende forening.

Forleden kom det mig for øre , at Norges-turen skulle aflyses og lægges i privat regi alene for at forhindre enkeltstående medlemmer i at deltage. Jeg kan nu læse, at man i stedet har skiftet turleder – hvilket vel så betyder, at andre faste deltagere, så ikke ønsker at være med på turen.

Jeg synes desværre, at dette eksempel ret godt rammer den splid, der er opstået de sidste år i OSF. Det er ikke det glansbillede, der ind imellem fremstilles, og det er utroligt synd, at det ikke er lykkedes at inkludere alle medlemmer med smidighed og rummelighed. I stedet har der været trusler om, at medlemmer (bl.a. jeg selv) “som ikke makkede ret” skulle ekskluderes, samt  andre for mig helt uhørte konfliktpunkter – de snart 40 år tilbage jeg har været med i OSF. Her har bestyrelsen ikke udvist selvjustits og god dømmekraft.

Med til historien hører også, at der i samme periode er afholdt fine arrangementer og leveret mange gode kræfter i foreningsarbejdet. Det er ikke sort/hvidt, og foreningens skelet står endnu.

Jeg vil blot opfordre til, at man støtter op og melder sig på banen, hvis man på nogen måde kan bidrage – hjælp bestyrelsen bidrag i OSF.

Med ønske om rigtig glædelig jul til alle – vil jeg runde af her med et beskedent ønske: Lav et indlæg på bloggen eller henvend dig til bestyrelsen, hvis du kunne være et emne til udvalg/bestyrelse i februar.

De bedste hilsner

Torben