Onsdagsklubbens efterår 2017

2017-10-11 22.54.53

Onsdagsklubben har nu afsluttet efterårets fiskeri. Det blev til 13 fiskedage med i alt 72 deltagere, det er i snit 5,5 pr. gang. Vi var 8, der skiftedes til at lave kaffe. Vi mødtes i klubhuset kl. 12 med egne madpakker, og så gik snakken livligt om dagens fiskepladser og fangster – eller mangel på fisk. I alt blev der fanget og hjemtaget 4 havørreder over målet af: John Wessberg: 44 + 58 + 63 cm og af: Preben Hansen: 42 cm. Der blev fanget og udsat 12 undermålere. Erik Nybro Olsen fangede og hjemtog en makrel på 320 g.

En af onsdagens fiskedage blev brugt til at hjælpe biolog Peter Henriksen, da han elfiskede for Kommunen i en af de restaurerede åer (billedet). Et par weekender var vi også med til andre bestands undersøgelser og til elfiskeri efter forældrefisk til opdræt af de smolt, der hvert år sættes ud i de lokale vandløb.

Tak til alle deltagere for en hyggelig og oplevelsesrig sæson!

Sinnet Thueslev