Kakkelovnsrøret – afsluttende rapportering

Kære alle

I aften har arbejdsgruppen Kakkelovnsrøret holdt møde med bestyrelsen og rapporteret på de opgaver, vi fik af bestyrelsen ved årets start.

Vi har behandlet visonen for OSF, stærke og svage sider etc. I arbejdet har vi formuleret nogle vigtige elementer i velfungerende foreningsarbejde og særligt i at få et frivilligt arbejde til at fungerer godt i OSF fremover:

  1. Selvbestemmelse – den enkelte skal selv kunne bestemme, hvad han vil yde
  2. Kompetence – den enkelte skal have råderum og opbakning til at yde
  3. Samhøringhed – man skal give og modtage accept og respekt
  4. Afstemme – man skal give og have bekræftelse på, at det man har ydet var godt for gruppen

Arbejdsgruppen gik sammen om at støtte de aktive medlemmer i foreningen. Det gjorde vi efter at have konstateret en stadig ringere opbakning til udvalg og foreningsarbejde og færre og færre skuldre, der bærer opgaverne. Vi har også set gode ressourcer forsvinde i OSF. Det var på forhånd defineret, at arbejdsgruppen kun skulle eksistere i et foreningsår og derefter opløse sig selv – håbet var at  vi kunne bidrage positivt på trods.

Dette var vores afsluttende møde – enkeltmedlemmerne af arbejdsgruppen står selvfølgelig frit til at bidrage, hvor der er behov.

På mødet blev der overleveret og diskuteret mange ideer og meninger med baggrund i det arbejde, der lå i arbejdsgruppen. Der var også plads til personlige meningsudvekslinger.

Den stillede opgave er løst, og det står bestyrelsen 100% frit at tage til indtægt eller forkaste holdninger og ideer.

Ressourcebanken til støtte af aktiviteterne i OSF, som arbejdsgruppen også var, er til gengæld ikke blevet udnyttet.

Positivt er der kommet en idébank ud af arbejdet som jævnligt er bragt her på bloggen.

Arbejdsgruppen siger formelt tak for denne gang. Vi vil her fra lade det være op til hver enkelt i gruppen at bidrage efter lyst og energi i foreningsarbejdet – og håber at flere vil følge.

Knæk og bræk

Torben