Kysttur d.15I10-17 til Knarbos Klint og Vindekilde Strandvej

Deltagere :
  • Erik Olsen
  • Ejlif
  • Kalle

Med kystturen d. 15/10-17 fik vi så for alvor taget hul på efterårets kystture primært efter havørred.
Efter dagen inden at have haft hård vind fra SV, var der søndag kun svag vind og heldigvis ikke så meget “snask” i vandet. Det var jo begyndelsen til efterårsferien så 3 andre lystfiskere havde besat det gode stræk på Knarbos Klint. Vi fik os fordelt lidt på hele strækket, og Erik lagde ud med en UM’er, og også jeg havde en UM’er – fint så var der liv, troede vi, men efter en times intenst fiskeri havde ingen på hele strækket fået mere på land.

Taktikmøde –  og vi besluttede at flytte med på Vindekilde Strandvej (“Pælen”). Her viste en god fisk sig helt ude af vandet. Yes, så skulle der fiskes!! Og ganske rigtigt fast fisk til undertegnede. En fin blankfisk på ca. 45 cm .kom på land (Vildfisk og genudsat (mangel på plads i fryseren ha-ha)). Desværre blev det dagens eneste fangst over målet.

Af andre spændende observationer på turen kan nævnes adskillige marsvin frem og tilbage langs kysten og sandelig også en silkehejre lige hen over hovedet på os.

Status på turen:

Erik : en UM’er
Kalle: en UM’er og turvinderfisken på de 45 cm.

Ses på næste tur.

Knæk & Bræk
Kalle