Opdatering af Idébanken

IMG_NEWTag en i hånden_print_stor

 1. Vis tydeligt de ledige pladser i udvalg på hjemmesiden – markér åbent behovet for deltagelse
 2. Overvej organisationen – er udvalgene de rigtige i forhold til behovet
 3. Faste traditioner markedsfører sig selv – overvej Ørreddags placering på Kr. himmelfart igen og pas på med at skifte ugedag for vinteraftener
 4. Benyt og kontakt Claus Voss fra Køge Mede Team – som også er medlem i OSF
 5. Bestyrelsestur kan genoplives som samlende aktivitet
 6. Steen Hansen, som ny bruger, oplever, at det er for svært at kommentere positivt på et arrangement på Bloggen i forhold til på andre medier. Tid hvis et indlæg skal igennem en webmaster tager for lang tid
 7. Bloggen tilpasses, så den opfylder behovet for åben dialog i OSF ved, at der kan kommenteres på indlæg og laves en tråd
 8. Opret en sommerfiskeskole for juniorer – lige som fodboldskole – efter inspiration af Næstved aktiviteten
 9. En junioraktivitet kunne måske med succes startes eksternt fx i samarbejde med Ung i Odsherred
 10. Småbådsudvalget kunne arrangere korte og lokale ture.
 11. Pighvar fiskeri i Sejerøbugten – Vikingeborgen, Søndervang.
 12. John – Tag et medlem i hånden og bring med.
 13. Vi savner at se fisk til indvejningen – is eller køligt klæde var en god løsning.
 14. Hvor er indvejningen – det er svært at se, når man er ny mand.
 15. Tag præmievinder foto, hvor foreningens logo tydeligt fremgår.
 16. Opret en underside på OSF´s hjemmeside, hvor der direkte linkes – særligt målrettet til nye medlemmer. Benyt linket til på permanente opslag.
 17. Kort over fiskesteder i Odsherred skal være tilgængeligt på hjemmesiden.
 18.  Lav gerne åbent hus arragementer i såvel klubhus eller måske i Asnæs centret.
 19. Oprette en “journalist” der har til opgave at samle referater fra ture og arrangementer. Og at vi fra dags dato tilbyder at agere  som sådan, på osf arrangementer året ud. Vi afventer blot henvendelse fra bestyrelse og udvalg
 20. Visitkort der skal være tilgængelige. Hos anoncører: Lystfiskeforretninger,og de steder hvor vi eller oplyser om vores eksistens.
 21. Der blev talt om en app. på hjemmesiden – men oplyst at det er en bekostelig affære. Måske med tiden?
 22. ps. tilføjede nye punkter 17. – 22.   nimh.

aborre 2010