Møde på torsdag den 27/7 kl. 19.00 – Kakkelovnsrøret

Kære medlemmer

På torsdag kl. 19.00 holder vi møde i arbejdsgruppen Kakkelovnsrøret. Klubhuset er derfor åbent for OSF´s medlemmer og andre interesserede ca. til kl. 21. Alle er velkomne.

Vi skal i arbejdegruppen samle op på indsatsen til dato og planlægge det sidste halvår.

Prominente folk som gamle Niller, Karl Erik, Sinnet, Poul Nielsen, Erik Nybro, Niels Erik, Long Niels og Anders Brown har meldt deres ankomst. Vi vil være glade for besøg af såvel nye som gamle venner. Du er velkommen til en kop kaffe uden forpligtelser ud over hyggeligt samvær.

Vi har til dato i Kakkelovnsrøret arbejdet med:

  • Analyse af OSF.  Hvad fungerer godt, hvad fungerer skidt – hvordan kan de aktive medlemmer fastholdes, og hvad er visionen for OSF.
  • Aktivt at støtte OSF og foreningslivet ved, at gå foran og implementere Johns idé fra generalforsamlingen: “Tag én i hånden”. Konkret vil vi tage en i hånden og deltage i udvalgte arrangementer. Vi vil opfordre alle medlemmer til at gøre det samme.
  • Yderligere vil vi i kakkelovnsrøret være bevidste om, at være åbne i vores tilgang til nye ansigter ved vores arrangementer. Vi vil være ambassadører for, at nye medlemmer følger sig velkomne.
  • Idébank – som opdateres løbende
  • Gamler Nillers streg hænger nu mange steder som PR for OSF i Odsherred

\"\"

De bedste hilsner

Torben