Onsdagsklubbens forår

Nu har vi afsluttet onsdagsklubbens forårsfiskeri.

Der var 13 mødedage, hvor vi  fiskede om morgenen, enten nogle stykker sammen eller hver for sig. Derefter mødtes vi i klubhuset kl. 12.00. I gennemsnit kom der 4,8 medlemmer pr. gang. Vi hyggede os meget over den medbragte madpakke, mens vi talte om dagens fiskeoplevelser og andre aktuelle emner. I alt blev der fanget: 5 ørreder (kun én over målet, hjemtaget), 2 fladfisk (hjemtaget), 37 hornfisk (20 hjemtaget).

Vi skiftes til at lave kaffe efter et fastlagt skema, men det ændrer vi efter behov. Og så får vi gerne et stykke kage, enten fra klubhusets beholdning af tørkager – eller, hvis den kaffeansvarlige har lyst, hans valg af et mindre tørt produkt fra en bager.

På utallige opfordringer er det planen at fortsætte igen fra ca. midt i september.

 

Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis der var flere/nye medlemmer, som kunne have lyst til at deltage. Kontakt gerne undertegnede, så vil du komme med på kaffeskemaet (se mail adresse under udvalgsmedlem i vandløbsplejegruppen)

 

Venlig hilsen

Sinnet Thueslev