Idébank fra Kakkelovnsrøret

Tag en i hånden_print_storaborre 2010                             OPDATERING AF IDÉBANKEN

 1. Vis tydeligt de ledige pladser i udvalg på hjemmesiden – markér åbent behovet for deltagelse
 2. Overvej organisationen – er udvalgene de rigtige i forhold til behovet
 3. Faste traditioner markedsfører sig selv – overvej Ørreddags placering på kr. himmelfart igen og pas på med at skifte ugedag for vinteraftener
 4. Benyt og kontakt Claus Voss fra Køge Mede Team – som også er medlem i OSF
 5. Bestyrelsestur kan genoplives som samlende aktivitet
 6. Steen Hansen, som ny bruger, oplever, at det er for svært at kommentere positivt på et arrangement på Bloggen i forhold til på andre medier. Tid hvis et indlæg skal igennem en webmaster tager for lang tid
 7. Bloggen tilpasses, så den opfylder behovet for åben dialog i OSF ved, at der kan kommenteres på indlæg og laves en tråd
 8. Opret en sommerfiskeskole for juniorer – lige som fodboldskole – efter inspiration af Næstved aktiviteten
 9. En junioraktivitet kunne måske med succes startes eksternt fx i samarbejde med Ung i Odsherred
 10. Småbådsudvalget kunne arrangere korte og lokale ture
 11. Pighvar fiskeri i Sejerøbugten – Vikingeborgen, Søndervang
 12. John – Tag et medlem i hånden og bring med
 13. Vi savner at se fisk til indvejningen – is eller køligt klæde var en god løsning.
 14. Hvor er indvejningen – det er svært at se, når man er ny mand.
 15. Tag præmievinder foto, hvor foreningens logo tydeligt fremgår.
 16. Opret en underside på OSF´s hjemmeside, hvor der direkte linkes – særligt målrettet til nye medlemmer. Benyt linket til på permanente4 opslag.