Husk medlemsmøde d. 3. april kl. 19.00 om “Makrelfestival 2018”

Som tidligere annonceret afholdes der medlemsmøde om planlægning mv. af “Makrelfestival 2018” tirsdag d. 3. april kl. 19.00 i klubhuset.

Makrelfestivalen afholdes d. 17. – 19. aug. på Odden Havn.

Vi håber, at I vil være med til “at give en hånd med” omkring planlægning af festivalen, så mød op til medlemsmødet d. 3. april.

Nedenfor er oplistet de opgaver der skal løses ifm. planlægning af festivalen.

Skulle du være forhindret i at møde op på tirsdag, men gerne vil give en hånd med, så kontakt bestyrelsen på mail adressen osf@o-s-f.dk

/Bestyrelsen

OPGAVE: Annoncering, markedsføring, information og kommunikation
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Hvordan annoncerer og markedsfører vi Makrelfestival/DM i Makrel 2018 bredest mulig. Er det muligt at få omtale i den lokale presse, Sportsfiskeren, Fisk & Fri, Fiskeavisen osv.? Foldere og plakater, www.Makrelfestival.dk, Facebook gruppen Makrelfestival

OPGAVE: WEB baseret tilmelding og betaling
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Hjemmesiden Makrelfestival.dk skal tilrettes til Makrelfestival 2018, under hensyntagen til opgaven ”annoncering, markedsføring, information og kommunikation”. Tilmelding og betaling skal ske via Makrelfestival.dk. Det skal det være muligt at tilmelde sig som enkeltperson (senior/junior) og team. Herudover skal det være muligt at bestille og betale morgenmad, frokost, middag og plads på kutter. Samtidig gives information om at overnatningsmuligheder kan ske via hjemmesiden/app VisitOdsherred. Der arbejdes ud fra en tilknyttet betalingsmulighed via Billetxpressen.dk

OPGAVE: Konkurrenceregler for konkurrencen DM i Makrelfiskeri
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Nuværende regler granskes og revideres med henblik på eventuelle ændringer.

OPGAVE: Indvejning og infoplads
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Hvordan gennemføres indvejning mest rationel og sikkert. Visning af vægt for indvejede fisk på skærm. Oprettelse af infoområde.

OPGAVE: Sponsorer og præmier
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Træffe aftaler med sponsorer omkring præmier og sponsorvilkår, herunder sponsorernes ”synlighed” og husning af sponsorerne i eget telt, el. lignende.

OPGAVE: Aftale med lokale forretningsdrivende om levering og servering af forplejning og udskænkning af drikkevarer (udskænkning af drikkevarer evt. i OSF regi)
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: ”Udlicitering” af opgaven til de lokale forretningsdrivende, og sikre sammenhæng til bestilling til via www.Makrelfestival.dk. De lokale forretningsdrivende må gerne inddrage lokale foreninger til løsning af serverings- og afrydningsopgaven. Aftale priser og men umuligheder.

OPGAVE: Aftale(r) med kutter(e)
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Der skal laves aftale om mulighed for fiskeri fra kutter(e), og en styring af deltagerantal, betalingsbetingelser og tider.

OPGAVE: Udfærdigelse af budget og regnskab
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Opgaven varetages af bestyrelsen

OPGAVE: Dokumentation for planlægning og afvikling
BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Såvel planlægningen som afvikling skal dokumenteres skriftligt, således dette kan danne grundlag for kommende års festivaler. Herunder hører også evaluering. Opgaven varetages af bestyrelsen.

OPGAVE: Nødvendige lokaliteter mv. der kan danne base for konkurrence, ophold og fællesskab.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: I samarbejde med Odden havn at sørge for nødvendige lokaliteter, og placering af disse, for afvikling af festivalen, herunder reservation og brug af auktionshallen, telte, toiletforhold, parkering (bil/bådtrailer). Ved telte hensyntagen til tøjring i tilfælde af blæst. Opgaven skal koordineres ift. opgave omkring forplejning, sponsorer, info område, indvejning mv.

Der skal indtænkes borde/bænke.
Brug af slæbested, kajplads til kutter(e) og småbåde.

Medlemsmøde om Makrelfestivallen 2018

Tirsdag d. 3. april 2018, kl. 19.00, afholdes der medlemsmøde om planlægning og afvikling af  “Makrelfestival 2018”  i klubhuset, Nygade 16, Asnæs.

En forudsætning for, at OSF kan planlægge og afvikle makrelfestivalen er, at foreningen medlemmer “giver en hånd med” i såvel planlægning som afvikling af festivalen.

På bestyrelsesmøde d. 27. marts udarbejder bestyrelsen en plan, og en oversigt over, de enkelte og konkrete opgaver der skal udføres. Det der skal udføres vil være splittet op i delopgaver, med en beskrivelse af opgavernes indhold og omfang. Straks efter bestyrelsesmødet d. 27. marts, vil opgavebeskrivelserne blive lagt på denne hjemmeside.

Vi håber, at mange af foreningens medlemmer vil give en “hånd med”, og vil være med til at udføre en eller flere af de opgaver der skal løses for at sikre at “Makrelfestival 2018” bliver en succes.

Skulle du være forhindret i at deltage i medlemsmødet, men “gerne vil give en hånd med”, så skriv til bestyrelsen på osf@o-s-f.dk.

Med venlig hilsen, og med håbet om vi ses d. 3. april

Bestyrelsen OSF

havtur p[ l’rdag

Hej der ude

En af vores gode venner på havturene, mangler folk til på lørdag

fra kl  7.30-12.30, og spørger om der en nogle der har lyst til at tage med på turen.

Prisen er normalt 350.00 kr, men der er rabat så den koster kun 200.00 kr.

Hvis man skal med skal man ringe til Nicolej på tlf. 30 93 18 27

 

M.V.H

Jan olsen

Hav tur den 28 december 2017

Nytårs tur

Vi startede ud med en lille sejltur på dansker siden, hvor der dagen i forvejen var loddet en del torsk.

Ved første stop var der flere der havde hug, og der kom nogle enkelte torsk op.

Desværre var der meget strøm, som gjorde fiskeriet vanskeligt, men vi gjorde hvad vi kunne.

Senere sejlede vi over til kobberværket, hvor der var en del store sild, og som bifangst blev der også landet nogle torsk.

Ved kobberværket fik vi besøg af Team Rowis(Roland og Mette), som havde taget deres egen båd ud på ørresund, hvor de også forsøgte sig i kunsten i at fange torsk.

På trods af manglende fisk, havde vi et fantastisk vejr, og når man er sammen med gode fiskevenner, så betyder fisk jo ikke alt.

Tur vinder blev Tim Frederiksen med en torsk på 2,90 kg, tillykke til Tim.

M.V.H

Jan Olsen

 

Norge den 12. juni 2018 – 23. juni 2018

Hej Alle

Er der nogen som kunne tænke sig at komme en tur til Norge for at fiske helleflynder, torsk, Sej med mere, så er det tid til at tilmelde sig

IMG_2053

I år er det Long Niels som er turleder så hvis du vil vide mere om hvor, hvordan samt pris så er du velkommen til at kontakte ham, få mere at vide om hvordan her.

Knæk og Bræk

Tur og Arrangement

 

Kysttur d.15I10-17 til Knarbos Klint og Vindekilde Strandvej

Deltagere :
  • Erik Olsen
  • Ejlif
  • Kalle

Med kystturen d. 15/10-17 fik vi så for alvor taget hul på efterårets kystture primært efter havørred.
Efter dagen inden at have haft hård vind fra SV, var der søndag kun svag vind og heldigvis ikke så meget “snask” i vandet. Det var jo begyndelsen til efterårsferien så 3 andre lystfiskere havde besat det gode stræk på Knarbos Klint. Vi fik os fordelt lidt på hele strækket, og Erik lagde ud med en UM’er, og også jeg havde en UM’er – fint så var der liv, troede vi, men efter en times intenst fiskeri havde ingen på hele strækket fået mere på land.

Taktikmøde –  og vi besluttede at flytte med på Vindekilde Strandvej (“Pælen”). Her viste en god fisk sig helt ude af vandet. Yes, så skulle der fiskes!! Og ganske rigtigt fast fisk til undertegnede. En fin blankfisk på ca. 45 cm .kom på land (Vildfisk og genudsat (mangel på plads i fryseren ha-ha)). Desværre blev det dagens eneste fangst over målet.

Af andre spændende observationer på turen kan nævnes adskillige marsvin frem og tilbage langs kysten og sandelig også en silkehejre lige hen over hovedet på os.

Status på turen:

Erik : en UM’er
Kalle: en UM’er og turvinderfisken på de 45 cm.

Ses på næste tur.

Knæk & Bræk
Kalle

Ørreddag den 08-10-2017

Odsherred Sportsfiske Forening afholder ørreddag .

Alle kan deltage, blot der er løst fisketegn og betalt deltagergebyr, på 50,- pr deltager, i Outdoorcentret” i Asnæs

eller på foreningens Danske Bank konto: 3566 3566070553, husk dokumentation.

HUSK at skrive alle deltagernavne på indbetalingen, ellers deltager de ikke i konkurrencen.

Der må vadefiskes fra kommunens kystgrænser gældende fra midt på Audebo dæmningen i øst til kommunens kystgrænse på Strandvejen ved Havnsø i vest. Konkurrencen starter fra kl. 00.01, og slutter kl. 15.00, i klubhuset på Nygade 16 i Asnæs. Fisk som bliver indleveret efter kl. 15.00, deltager ikke i konkurrencen.

Der må indvejes en fisk pr. deltager, og fisken skal være renset ved indvejningen (bugindholdet fjernet – gæller, finner og hale skal blive på) Fisken skal være kroget foran gællerne og være fiskestang-fanget. Ved indvejningen skal fisken overholde mindstemålet.

Laksefisk (havørred, laks og regnbueørred) går forud for andre arter. Ved ens vægt af to fisk af samme art vil den korteste blive bedst placeret. Ved fangst af andre arter end laksefisk vil den tungeste fisk opnå bedste placering. Ved fladfisk må evt. rognsæk blive siddende.

Der kan købes øl, vand, kaffe, og kager, samt pølser og brød, til fornuftige priser, så kom i god tid.

Præmier på dagen er som følger:

1. 9 fod spinnestang, kejs, filletkniv, tang, samt diverse blink fra
Outdoorcentret i Asnæscentert
Gave kort REMA1000 i Fårevejle
Kurv fra Sparegrisen i Asnæscentert

2. Shimano 4000 hjul fra XLbyg i Hørve
Gave kort REMA1000 Fårevejle

3. 1 par træsko fra Lena sko i Asnæscentert

4. 1 ægge ur fra Punkt1 i Asnæscentert

Husk at støtte vores sponsorer, de støtter os.

M.V.H

Jan Olsen og Søren Clemment

Vandløbsresturering i Grevinge Skov 21. oktober

Vandløbsrestaurering Hulehøjløbet i Grevinge Skoven – Lørdag d. 21. oktober

 

Odsherred Sportsfiskerforening inviterer i samarbejde med Naturstyrelsen, Odsherred Kommune og Fishing Zealand til vandløbsrestaurering ved Hulehøjløbet i Grevinge Skoven.

 

Hvert efterår trækker en del havørreder op i Hulehøjløbet og gyder, men desværre er der ikke meget yngel der overlever, da vandløbet næsten tørrer ud under nedbørsfattige somre. Derfor skal vandløbet hæves op til 50 cm på en strækning, ved at etablere en række gydebanker. Når vandstanden på denne måde hæves, kommer den omkringliggende skovbund til at fungere som “svamp” for vandet, der herefter kan afgives langsomt i perioder med manglende nedbør. På samme tid vil den fugtige skovbund blive levested for en masse forskellige padder.

 

Der er brug for nogle friske hjælpere på dagen, både til restaureringen, men også til hjælp med nogle praktiske opgaver ifm. arrangementet såsom kaffe brygning osv.

 

Man er også meget velkommen som “tilskuer” til arbejdet, hvor der etableres gydebanker og udlægges skjulesten.

 

Program for arrangementet

 

09:00 Kaffe og morgenbrød

 

09:15 Kort introduktion til projektet ved fiskefaglig konsulent fra Fishing Zealand

biolog Peter Henriksen

 

09:30 Praktisk info og sikkerhed ved Jan Aggerholm – formand for Vandplejeudvalget

i Odsherreds Sportsfiskerforening

 

09:45 De første sten og grus lægges i vandet af borgmester Thomas Adelskov

 

10:00 Udlægning af gydegrus og skjulesten

 

12:00 Frokost

 

12:30 Udlægning af gydegrus og skjulesten

 

15:00 Kaffe og kage

 

16:00 Afslutning på dagen

 

Mødested til projektet er Holtevej 20, 4571 Grevinge.

 

Tilmelding sker til Jan Aggerholm på 30795462 eller på mail:

jagg@novonordisk.com

 

Husk praktisk tøj, gummistøvler, arbejdshandsker etc. og en solid madpakke 🙂

 

Håber vi ses til en dag “i den gode sags tjeneste” !

 

 

 

Gule rev 2017.

Hej,

Gulerev6her er en lille beretning fra årets Gule rev tur. Turen startede den 28/07 på Hirtshals Havn, det blev til at 16 pers. havde tilmeldt sig. Vejret havde sine egne luner, ifølge div. Vejr udsigter tydede det på at skulle blive lidt dårligt lørdag formiddag, men derfra skulle det kun blive bedre, det blev det så bare ikke, desværre tværtimod. Allerede om natten hvor vi sejlede ud var der store dønninger, og det resulterede i at nogle af os, mig selv inc. blev ramt af søsygen, trods indtagelse af søsyge pille.

 

 

 

Lørdag morgeGulerev1n var planen at der blev startet med at fiske på Vrag, der blev affisket tre til fem Vrag, jeg er ikke helt klar over det, da jeg ikke deltog grundet min søsyge. Men der blev ikke fanget det store, så turen gik ud på selve revet, og der blev jeg så frisk at jeg kunne begynde at fiske. Det tog ikke mange minutter før de første stænger begyndte at signalere at der var fisk, skipper havde ramt, Bulls eye, stort set alle fik fisk op, på det stop, og det var fine Torsk der blev taget. Jan Olsen havde i den grad heldet med sig, han måtte sande at han manglede de sidste timer i træningsbænken, da armene blev tunge af at hive store torsk op, han var en af dem der fik mest valuta for pengene på denne tur, med 12 Torsk og blev Tur vinder. Hans største torsk blev vejet til 16,5 kg. Derudover havde han Torsk på, 10,5 kg . 9,5 kg . 8,2kg. 7,5kg. 6,2. Kg. Og nogle blev taget parvis. Der blev taget 4stk. 10+ på denne tur, og flere mellem 5kg. 10kg.

Gulerev8Torben og Niels fik også fornøjelsen af at prøve deres kræfter af på dobbelt bid, hvor der var tale om store Torsk, jeg mener at Torben havde 8,5 og 7,5kg på og Niels 10,8 og8,7kg. Puha. Vejret som ellers havde været lidt gråt, vådt og blæsende, viste sig endelig for den fine side, stort set ingen vind og ingen skyer, så nu var folk på, nu skulle den have hele armen, vi skiftede pladser efter de blev affisket, men fangsten var ikke det helt store, og som vi alle ved varer intet evigt. Som med et trylleslag slog vejret om, skyerne samlede sig, regnen væltede ud af himlen, og vinden tog til, ingen vejr prognose havde vist at det skulle komme, så alle var noget overrasket, ikke mindst Skipper.

 

 

Gulerev9Jeg blev kaldt til skipper for at drøfte situationen, og skipper mente at vi blev nød til at afkorte turen da vinden ville tiltage resten af dagen, natten og søndagen med. Så med bøjet hoved måtte jeg fortælle deltagerne at turen ville blive afsluttet før tid og jeg havde ikke mere end lige talt med de sidste, da skipper valgte at trutte turen af, da vinden var omkring de 16 sek/m, og vi havde ca. fire timer ind, med bølger og vind direkte ind på styrbord side hele vejen, og tiltagende vind. Det blev til noget af en gynge tur, kan i nok regne ud. Vel ankommet i havn, blev der serveret aften mad, vi havde fået lov til at overnatte på båden til søndag morgen, hvor den gæve dæksmand Dragan havde sørget for morgenmad. Derefter kørte folkene hjem efter som de var klar til det. Gulerev7

 

Da turen nu var blevet afkortet aftalte Redder og jeg, at der vil blive refunderet 750kr. til hver deltagerne, og at såfremt at vi ønsker båden til næste år, vil vi få den til samme pris som i år, dvs. 2500kr. pr. deltager, prisen er ellers 2600kr.

Ang. Tur i 2018 er båden reserveret 27/7til 29/7, mere derom på bloggen senere. Tak til deltagerne for en hyggelig tur som altid og jeg håber at turen til næste år kan fuldføres både med nok deltager og vejret. Total fangst kan ikke oplyses, da ikke alle har oplyst mig om deres fangst.

Vh. Roland.

ÅRETS NATKYSTTUR.

Fredag d. 16/6-17 kl. 19.30 blev den årlige natkysttur afholdt.

 

Vejrudsigten lovede frisk til hård vind fra vest, så eneste mulighed for fiskeri ville være et sted i Isefjorden.  Denne vejrudsigt må have skræmt en del væk fra arrangementet for kun Erik Jensen, Butterup-Preben, Finn-Tømrer og undertegnede vovede os ud til kysten. Vi aftalte at mødes på P-pladsen på Skansehage, men blev ret hurtigt klar over, at fluefiskeri her ville blive ekstremt udfordrende. Vi besluttede at køre den lille smut ned til Nakkehage for at få mere læ.

 

Lige til info vedr. Skansehage, så stod der et par tyskere lige ud for P-pladsen og kastede med noget nær havstænger , 0,40 line og makrelforfang.  Sjove kasteteknikker med en kastelængde på ca. 30 m. var resultatet, men pludselig var der flex på klingen, og en trippel af makrel kom op på stranden (den ene var rigtig fin) Jovist kan det lade sig gøre, for hele bugten rundt er der rigtig dybt vand helt ind under støvlesnuderne. Vi overvejede et kort øjeblik, om vi skulle ”deltage”, men trangen til fedtfinne-fisk tog over.

 

På Nakkehage var der heldigvis noget mere læ, og det lykkedes at finde et offentligt bord/bænkesæt, som blev vores lejr. Og så gik fiskeriet igang. Vi fordelte os på hele strækket, og da vi ved midnatstide igen mødtes alle mand, kom Preben traskende med en fin fjordørred på 48 cm. Så var det ligesom grilpølserne og øllen smagte endnu bedre.

Resten af natten og morgenen blev der fisket på livet løs, men kun Preben havde åbenbart fået ”velsignet” sine fluer og blink – endnu en havørred (genudsat) og et par hornfisk blev det til. Vi andre fik bare frisk luft – og rigeligt af den.

 

Kl. 06.00 blev vi enige om at sige stop og vende snuden hjemefter til en ventende hovedpude og dyne. Tak til alle for rigtig hyggeligt selskab, som vi naturligvis gentager til næste år.

 

Resultat og dermed turvinder :  Butterup-Preben  – havørred på 48 cm.

 

Knæk & Bræk

Kalle Ludvigsen