Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, sendt som blokinfo den 20. december 2017.

Grundet bestyrelsens ønske om fratrædelse indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, onsdag 3 jan 2018, kl 19.30 i foreningens klubhus, Nygade 16 4550 Asnæs

Forslag der ønskes behandlet på GF, må være formanden senest 7 dage før dens afholdelse. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 5 dage før afholdelse af GF. 

Foreningen vil være vært med øl,vand og kaffe.

Undertegnede vil være i klubhuset fra kl 17.00

Med venlig hilsen

Formand

Bjarke Ø. Knudsen